ISBN 9789463882750

Europe Reinvented

How COVID-19 Is Changing the European Union


EUROPE REINVENTED takes you on a journey through the key moments of the COVID-19 pandemic in the EU and through the maze of European institutions. It provides clear answers to questions like:

  • Could the COVID-19 outbreak have been predicted?
  • What tools does the EU have to handle an emergency?
  • How should Europe position itself in a leaderless world?
  • What is the link between climate change and COVID-19?
  • How will the EU get out of this massive economic crisis?Click here to read the first chapter.

In Belgium available through Standaard Boekhandel

In The Netherlands available through Amazon.nl

This book is available worldwide through Amazon. Order below.

(paperback + ebook)         

ABOUT  THE  AUTHOR

Peter Van Kemseke holds a PhD in contemporary history and specialises in international relations. He studied in Leuven (Belgium), Hull (UK) and Los Angeles (US). As a Belgian diplomat Peter served at the Organization for Security and Cooperation in Europe, NATO, the United Nations in New York and the European Union. He was deputy head of cabinet of European Council President Herman Van Rompuy and worked for European Commission vice-president Maroš Šefčovič. Peter is currently adviser of European Commission President Ursula von der Leyen. He published books on diplomacy and European and global politics. His academic experience includes teaching at the European Studies programme of Leuven University. Peter is a frequent speaker on foreign policy and international relations.

‘In all of our time together, Peter’s patience, compassion, and unswerving commitment to helping the European Union and its citizenry prepare a more sustainable roadmap to heal the planet, while ensuring that all of its people have a say in their future and the future of their families, shone forth in every meeting and conversation. He made me realize that the real mark of a public servant is a deep-seated empathic sensibility that is always hopeful but never naïve. Peter believes that if given the chance and an even playing field, human beings, for the most part, will exhibit the best of our humanity and reach out to each other – and hopefully our fellow creatures – and make the world a better place for life to flourish.’     Jeremy Rifkin, best-selling author and economist

OTHER  PUBLICATIONS

ISBN 9789002268915

ISBN 9789044126235

ISBN 9789033464317

ISBN 9789058675606

ISBN 9789058670861

Waarom muren niet werken

(2019 - in Dutch)


In 2019 en 2020 zetelt België voor de zesde keer in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een van de machtigste internationale organisaties ter wereld. Wat betekent zo een lidmaatschap, en wat kan een land als België daarmee eigenlijk realiseren? Hoe belangrijk zijn de beslissingen van die Veiligheidsraad? Spelen er bij internationale interventies vaak geen andere belangen dan humanitaire? Kunnen diplomaten in New York wel meebeslissen over onze veiligheid? En moet ook Europa daarin geen actievere rol spelen? Terechte vragen, waar dit boek dieper op ingaat.


‘Waarom muren niet werken' dient doemdenkers van antwoord en houdt tegelijk de optimisten scherp. Nu populisme terrein wint en 'soevereiniteit' een buzzword is geworden, vereisen grensoverschrijdende dreigingen zoals terrorisme, klimaatverandering, illegale migratie, schendingen van de mensenrechten en humanitaire crisissen nieuwe vormen van internationale samenwerking. Een grotere rol toekennen aan een autonomere Europese Unie én aan het lokale niveau biedt oplossingen. (co-auteur: Ingmar Samyn)

België aan het Hoofd Van Europa, 1948-2010 (2010 - in Dutch)


In de tweede helft van 2010 zit België voor de twaalfde keer in zijn geschiedenis Europa voor. Hoe is het Europese voorzitterschap geëvolueerd van een louter administratieve functie (meer een last dan een lust!) naar die van invloedrijk bemiddelaar? Hoe hebben sleutelmomenten in de geschiedenis van de Europese integratie, zoals de ‘lege stoel’ van Charles de Gaulle, het Verdrag van Maastricht of het Verdrag van Lissabon de rol van de voorzitter beïnvloed? Bepaalt de agenda het gedrag van de voorzitter of is het de voorzitter die de agenda bepaalt? Hoe stelt een Europese voorzitter zowel zijn Europese collega’s als zijn eigen achterban tevreden? Maakt het eigenlijk wel iets uit of het nu de Spanjaarden, de Belgen of de Hongaren zijn die het voorzitterschap waarnemen? Is een Belgisch voorzitterschap er traditioneel echt wel een van ‘fantasieloze degelijkheid’, zoals een kritisch journalist het eens omschreef? En hoeveel voorzitters heeft Europa eigenlijk? Op deze en andere vragen geeft deze publicatie, via een diepgravende analyse en talrijke anekdotes, een helder antwoord. (Met medewerking van Ward Dendievel)

België in de Veiligheidsraad, 1946-2006 (2007 - in Dutch)


In 2007 en 2008 zetelt België voor de vijfde keer in de VN-Veiligheidsraad. België was er al bij toen in juni 1945 de Verenigde Naties werden opgericht. Twee jaar later zetelde België voor het eerst in de Veiligheidsraad, daarna zou het land er nog verschillende keren deel van uitmaken. Telkens streefde België ernaar een bruggenbouwer te zijn tussen andere landen, een trouwe promotor van Europa, een hoeder van de internationale rechtsorde en van de belangen van de kleinere landen in het internationaal systeem. Vanuit een Belgisch perspectief geeft dit boek een overzicht van de ruim zestigjarige geschiedenis van de VN. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de werking van de Veiligheidsraad verduidelijkt: het gebruik van het vetorecht, het opleggen van sancties, de zorg voor vrede en veiligheid. Dit boek bevat ook een aantal interviews met prominente Belgen, afgenomen door VRT-journalist Tim Pauwels. Onder meer rechter van het Joegoslaviëtribunaal Chris Van Den Wyngaert, zangeres en UNICEF goodwill-ambassadrice Axelle Red, UNAIDS-directeur Peter Piot en topdiplomaat Etienne Davignon delen hun mening.

Towards an Era of Development

The Globalization of Socialism and Christian Democracy (2006)


A world of difference separates global politics in 1945 from 1965. In the twenty years after the second world war, a 'Third World' was added to the Cold War concepts of the 'First' and 'Second' worlds, and post-war decolonization has ushered in an 'era of development'. For the first time ever, theories and policies to eradicate underdevelopment became prominent on the global agenda and advanced to the top priority on the United Nations' agenda.

This international evolution inevitably had a dramatic impact on Socialism and Christian democracy, two major ideologies which had their roots in Western Europe. Both became part of the global political dialogues taking place beyond Europe's borders. The result was a fascinating clash of Western and non-Western belief systems. But was it only that? Or were the political ideologies being used as vehicles for promoting national interests? Was the expansion of both ideologies beyond Europe driven, or even manipulated by realpolitical considerations or can ideologies truly wield autonomous international momentum capable of influencing global politics on their own? And how succesful were these ideologies in expanding beyond their European home base? These are questions that seem more relevant to explore today than ever before.

Diplomatieke Cultuur

(2000 - in Dutch)


De manier waarop nu aan diplomatie gedaan wordt, is het resultaat van zijn eeuwenlange geschiedenis. Vanaf wanneer genoten diplomaten onschendbaarheid en moesten ze niet langer voor hun leven vrezen? Hoe belangrijk waren vetes, jaloezie, passie en spionage in ambassades? Waarom ruzieden Franse en Britse diplomaten over de jaarlijkse ponyraces in hun diplomatendorp in Peking, en gingen Spaanse en Franse gezanten met elkaar op de vuist in de straten van Londen? Wanneer werden ook vrouwen toegelaten tot de diplomatieke carrière? En wat is de impact van toenemende rol van de media op de hedendaagse diplomatie? 'Diplomatieke Cultuur’ legt aan de hand van heel wat anekdotes haarfijn bloot hoe de diplomatieke gebruiken van nu geleidelijk aan vorm kregen.